Dotek anděla:-)


Dotek anděla.

Má duše sem a tam bloudila v temnotách,
a já se potácel v bolestných mrákotách.
Srdce mé, pro lásku uzavřené mělo strach,
srdce moje se jen chvělo, prudce bilo na poplach.

Láska se mi vyhýbala, smutné bylo moje bytí,
A v zahradě mého života, bylo jen zvadlé kvítí.
Dlouho jsem prosil nebesa, ať zázrakem mě odmění,
ať Bůh otevře srdce moje, jinak život můj se nezmění.

Pak náhle a najednou nastal onen spásný den, 
a stal se zázrak a mě se splnil můj odvěký sen.
Vesmír se otevřel a já ucítil dotek anděla,
 celá zem se všemi tvory mohutně se zachvěla.

V mém uzavřeném srdci se opět probudila láska,
a z mých očí polo slepých, zmizela černá páska.
Ten těžký balvan co doposud tížil moje bytí,
na prach se rozpadl a nyní z něj roste kvítí.

Nebe se otevřelo a já kráčím lásce vstříc,
mohl bych já bláhový přát si ještě něco víc?
Dotkl se mě anděl a já spatřil boží tvář,
byl to malý okamžik, neb oslepla mne lásky zář.

Pak otevřel jsem oči a krásný dům přede mnou stál,
zářil všemi barvami a já vstoupit jsem se bál.
Anděl děl, jdi dál, tam na Tebe Tvůj trůn čeká,
já a hrad a uvnitř trůn? Má mysl zmatena se leká.

Však vstupuji a plaše na trůn usedám,
celý zmatený, chvějíc se, zraky své  pozvedám.
Všechny mé smyli  vnímají a krásnou vůni cítí,
vždyť všude kolem mne je spousta nádherného kvítí.

Já udiven kolem sebe zírám, co oči mé to vidí,
 vlevo  vpravo v předu vzadu, plno krásných lidí.
Všichni dívají se na mě a jejich pohled hladí,
ze všech proudí radost, štěstí, mě navrací se mládí.

Pak jsem vyšel před dům a slunce ozdobilo moji tvář,
plno květin, plno lidí a z nich opět krásná zář. 
A tam uprostřed jezírka sedí anděl a mile na mne mává,
a já ctím a já vnímám, že lásku svou mi dává.

Pak náhle otevřou se nebesa a mnoho andělů se ke mně snese,
ten krásný silný okamžik, už moje bytost neunese.
Na kolena upadám mé tělo se v krásném transu zmítá,
a má modlitba ty nádherné posli z nebes vítá.

V tu chvíli mocný proud slz vytryskl mi z očí,
a já jsem cítil, jak vše se se mnou točí.
Mocný proud lásky mé srdce zavalil, 
a všechny boly i strasti  všechny pryč odplavil.


Andělíčku, promiň pravopisné chyby. Ještě jednou Ti děkuji. 

Alexandra HELLEN

Po-Ne dle domluvy
+ 420 777 210 430
Mezírka 10, Brno
Světnov 168

POKUD VÁM TELEFON HNED NEZVEDÁM - VĚNUJI SE ZROVNA sobě, rodině či druhým - PROSÍM NAPIŠTE, ZAVOLÁM ZPĚT JAK BUDU MOCI. :-) Děkuji
datlik.brno@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode