Patogenní zóny

Osobně se 17 let zabývám měřením patogenních zón virgulí i přístroji, spojené s konzultací a poradenstvím.


PATOGENNÍ A GEOPATOGENNÍ ZÓNY A JEJICH VLIV NA ČLOVĚKA

Elektromagnetické záření, elektrické záření, mikrovlny, radiační záření, ultrazvuk, infrazvuk, psychoaktivní zóny, vodní prameny, tektonické zlomy a jiné přírodní anomálie...

Pro naše zdraví a psychickou pohodu je velmi důležité přeměřit tyto zóny v našich domovech. Ideální je změřit tyto zóny ještě před stavbou samotnou, stavební úpravou či nastěhováním do nového domu.
Dlouhodobé působení PZ a GPZ má na člověka neblahý vliv. Většinou se vliv zón projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice.

Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, pocity stísněnosti, zlé sny i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt může nastartovat řadu chorob.
Patogenní i geopatogenní zóny vyvolávají nejen bolesti hlavy a nespavost, ale i těžká onemocnění. Pobyt v oblasti zóny způsobuje po delší době rakovinu, onemocnění jater, neplodnost a řadu dalších chorob.

Většinou člověk pocítí vliv zón, až když onemocní.

Předám Vám v kostce své 17 leté zkušenosti.

Nechť se nám žije lépe a radostněji.

Měřím zóny pomocí virgul, pružiny a i přístrojově.